Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.Reposted fromindieporn indieporn viamaraskowa maraskowa
1444 6a29

So this guy volunteers at the Olympics. He figures maybe he’ll get to see some amazing athletes doing athletic things. And then the fastest man alive gives him a fist bump.

Look at all that happy :)

Reposted fromsirchamallow sirchamallow viamaraskowa maraskowa
cinkowski
1984 60a6
Reposted fromgriber griber viamaraskowa maraskowa
cinkowski
Śmiejecie się ze mnie, ponieważ jestem inny, a ja śmieję się z was, ponieważ wszyscy jesteście tacy sami.
— Jonathan Houseman Davis
Reposted fromiffy iffy viacytaty cytaty
cinkowski
0214 3e1c
Reposted byjudithx3cyskalosiek
cinkowski
0198 8ff5 500
Reposted fromBomby Bomby viamaraskowa maraskowa
cinkowski
4034 75a5 500
Reposted fromdako dako viausmiechprosze usmiechprosze
cinkowski
5578 6e33 500
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viamaraskowa maraskowa
cinkowski
cinkowski
cinkowski
3258 52e2 500
  Chicago
cinkowski
Dzwoni facet do kolegi:
- Może skoczymy na jakiś browar ?
- Przecież nawet okazji nie ma.
- 8 lipca, w 1343 roku Kazimierz III Wielki podpisał z Zakonem Krzyżackim pokój w Kaliszu.
- O 19 bądź u mnie.
cinkowski
cinkowski
są ludzie, z którymi od pierwszej chwili znajdujesz wspólny język. a potem bez względu na upływ czasu, dzielące was kilometry albo dni milczenia wystarczy, jedno spojrzenie i znów rozumiecie się bez słów.
Reposted fromsunlight sunlight viaalmostlover almostlover
5321 bf1e
cinkowski
1232 e36b
Reposted fromarwen arwen viamaraskowa maraskowa
cinkowski
4099 5bdc
Reposted fromAluslaw Aluslaw viamaraskowa maraskowa
cinkowski
8245 8098 500
Reposted fromcomapl comapl vialanza lanza
cinkowski
9212 2a90
Reposted fromsilentshout silentshout viamaraskowa maraskowa
cinkowski
8491 92b0 500
Reposted fromsuperfly superfly viapinulowa pinulowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl